Posiedzenie Rady Internetowego Serwisu Informacyjnego ZWRP, 8-9 maja 2008 r.

Etykiety
Posiedzenie Rady Internetowego Serwisu Informacyjnego ZWRP, 8-9 maja 2008 r.W czwartek, 8 maja 2008 roku w Jabłonnie k. Warszawy odbyło się drugie posiedzenie Rady Serwisu Informacyjnego Związku Województw RP. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Mirosław Boruc, prezes zarządu Fundacji Promocja Polska (Instytut Marki Polskiej), Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, Maciej Czajkowski, współprzewodniczący Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, dr Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Marcin Ozurkiewicz, ekspert ds. społeczeństwa informacyjnego.
Czytaj więcej...
poniedziałek, 19 maja 2008 09:59

Komunikat po Posiedzeniu Zespołu Konsultacyjnego ZWRP ds. Decentralizacji

Komunikat po Posiedzeniu Zespołu Konsultacyjnego ZWRP ds. DecentralizacjiW dniu 14 maja 2008 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Konsultacyjnego ZWRP ds. Decentralizacji  w siedzibie Biura ZWRP w Warszawie. W posiedzeniu uczestniczył również p. Marek Wójcik, doradca Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wśród omawianych zagadnień znalazły się m.in. kwestie dotyczące zmian modelu ustrojowo-kompetencyjnego samorządu województwa, propozycji zmian kompetencyjnych, propozycji zmian w zakresie spraw majątkowych oraz propozycji zmian w zakresie finansów publicznych...
Czytaj więcej...
poniedziałek, 19 maja 2008 09:50

Komunikat po Posiedzeniu Zespołu Konsultacyjnego ZWRP ds. Decentralizacji

Etykiety
Komunikat po Posiedzeniu Zespołu Konsultacyjnego ZWRP ds. DecentralizacjiW dniu 14 maja 2008 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Konsultacyjnego ZWRP ds. Decentralizacji  w siedzibie Biura ZWRP w Warszawie. W posiedzeniu uczestniczył również p. Marek Wójcik, doradca Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wśród omawianych zagadnień znalazły się m.in. kwestie dotyczące zmian modelu ustrojowo-kompetencyjnego samorządu województwa, propozycji zmian kompetencyjnych, propozycji zmian w zakresie spraw majątkowych oraz propozycji zmian w zakresie finansów publicznych...
Czytaj więcej...
poniedziałek, 19 maja 2008 09:50