Komunikat z posiedzenia Komisji ds. Obszarów Wiejskich i Rolnictwa

 

W dniu 12 marca 2008 r. w siedzibie Biura Związku Województw RP odbyło się posiedzenie Komisji ds. Obszarów Wiejskich i Rolnictwa. Zgodnie z Regulaminem, Komisja wyłoniła ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

 

Przewodniczącym Komisji został wybrany p. Sławomir Sosnowski, wicemarszałek województwa lubelskiego, wiceprzewodniczącym Komisji został p. Andrzej Bobrowski, dyrektor departamentu rolnictwa i rozwoju wsi U.M. województwa wielkopolskiego, a sekretarzem Komisji wybrano p. Mariusza Bednarza, dyrektora departamentu rozwoju obszarów wiejskich U.M. województwa podkarpackiego.

 

W dalszej części odbyły się wspólne obrady Komisji ds. Obszarów Wiejskich i Rolnictwa oraz Komisji ds. Opracowania Założeń do Programu Polityki Narodowej w zakresie Rozwoju Produkcji Żywności Wysokiej Jakości, które dotyczyły:

koordynacji działań promocyjnych w sektorze żywnościowym oraz idei VIII edycji Konkursu Dziedzictwa Kulinarnego – Smaki Regionów.

Podsumowania w/w konkursu na „Polagra Food” i ”Polagra Farm” w Poznaniu

Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego

 

Wspólne obrady obu komisji otworzył swoją prelekcją p.t. „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” dr Grzegorz Russak, Prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. Przedstawił pokrótce historię oraz obecną sytuację sektora żywności naturalnej wysokiej jakości w Polsce. Omówił również krajowy i unijny system oznaczenia takiej żywności oraz warunki, jakie  muszą spełniać produkty by zostały wpisane na listę produktów wysokiej jakości. Do najważniejszych barier rozwoju tego sektora w Polsce zaliczył krajowe przepisy sanitarne i podatkowe, co prowadzi do funkcjonowania w Polsce strefy, która wytwarza znakomite produkty, lecz z różnych powodów nie mogą one być legalnie sprzedawane na rynku.

 

Następnie przedyskutowano sprawy związane z organizacją i uczestnictwem regionów w VIII edycji Konkursu Dziedzictwa Kulinarnego – Smaki Regionów. Ustalono, że głównym merytorycznym partnerem inicjatywy będzie Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, jak również Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego. W każdym z województw zostaną przeprowadzone konkursy, a terminy konkursów ustalą Urzędy Marszałkowskie.

 

Została podjęta decyzja, by podsumować w/w Konkurs na targach "Polagra Food" i "Polagra Farm" w Poznaniu.  Promocja miałaby się składać z dwóch modułów:

I moduł – dziedzictwo kulinarne; pokazany proces „od pola na stół”, udział gastronomii nawiązującej do kuchni lokalnej i regionalnej prezentacja nagrodzonej gastronomii w formie pokazu przygotowywanych potraw, degustacji i sprzedaży (16 województw w jednym pawilonie)

II moduł – dziedzictwo kulturowe, realizowane przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego