Komunikat ze spotkania przedstawicieli Zespołu ds. Żywności Wysokiej Jakości ZWRP

 

Spotkanie odbyło się w siedzibie zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich z udziałem Prezesa Przemysława Trawy, dyrektorów i specjalistów Targów, przedstawicieli Związku Województw RP, Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Urzędu Marszałkowskiego województwa wielkopolskiego.

 

Na spotkaniu omówiono organizację oraz koordynację działań promocyjnych w pawilonie regionów – pod nazwą Rzeczpospolita Regionów – podczas targów Polagra-Farm. Koncepcja promocji regionów oparta została na eksponowaniu dziedzictwa kulinarnego oraz dziedzictwa kulturowego.

 

Ustalono, że patronat na całością przedsięwzięcia będzie sprawował Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast nad częścią kulinarną – Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego. Z kolei część kulturową będą realizowały Ośrodki Doradztwa Rolniczego (ODR-y). Omówione zostały również wstępne kwestie techniczne. Propozycje zostaną przedstawione województwom.