Posiedzenie Rady Internetowego Serwisu Informacyjnego ZWRP, 8-9 maja 2008 r.

W czwartek, 8 maja 2008 roku w Jabłonnie k. Warszawy odbyło się drugie posiedzenie Rady Serwisu Informacyjnego Związku Województw RP. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Mirosław Boruc, prezes zarządu Fundacji Promocja Polska (Instytut Marki Polskiej), Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, Maciej Czajkowski, współprzewodniczący Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, dr Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Marcin Ozurkiewicz, ekspert ds. społeczeństwa informacyjnego.

Spotkanie otworzył swoją prelekcją p. Mirosław Boruc. Wystąpienie na temat „Marka regionalna. Tożsamość konkurencyjna regionów” wzbudziło ogromne zainteresowanie zgromadzonych nie tylko podczas żywej dyskusji, ale i zaowocowało propozycjami współpracy przy budowie marki regionalnej. Następnie p. Krzysztof Pietraszkiewicz przedstawił zagadnienia związane z głównymi problemami polskiej bankowości oraz kierunkami współpracy banków z jednostkami samorządu terytorialnego. Po krótkiej przerwie wystąpienie na temat „Barier i perspektyw rozwoju usług szerokopasmowego dostępu do Internetu w Polsce i jej regionach, jako kluczowego czynnika rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz społeczeństwa opartego na wiedzy” wygłosił p. Maciej Czajkowski. Temat niewątpliwie bardzo ważny, szczególnie w realiach i wymogach XXI wieku oraz niezbyt optymistycznych raportów w tej dziedzinie dotyczących Polski. Ostatnim wystąpieniem pierwszego dnia posiedzenia Rady Serwisu Internetowego była prelekcja dr Elżbieta Wąsowicz-Zaborek na temat „Turystyka regionalna - kreowanie wizerunku turystycznego regionów”. Po prezentacjach rzecznicy województw oraz zaproszeni goście otrzymali książkę na temat brandingu miejsc i kreowania marki.
 
Drugi dzień posiedzenia poświecony został zagadnieniom związanym z  ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – idei oraz obszarów zastosowania w nowoczesnej administracji publicznej. Prelekcję poprowadził p. Marcin Ozurkiewicz.  Następnie omówione zostały sprawy wewnętrzne, dotyczące m.in. postępów funkcjonowania Internetowego Serwisu Informacyjnego, newslettera, sprawności przepływu i wymiany informacji na stronie, itp.

Spotkanie to potwierdziło, iż jest to doskonała platforma wymiany informacji i doświadczeń, dzielenia się wiedzą i sugestiami, które mogą być bardzo przydatne dla efektywnej pracy samorządów województw. Spotkaniu przewodniczył p. Krzysztof Sikora, Przewodniczący Rady Serwisu Informacyjnego ZWRP.
 
 
Biuro ZWRP,
Warszawa, dnia 9.05.2008 r.
Czytany 2239 razy