Posiedzenie Rady Programowej ZWRP w Międzyzdrojach

 

W dniu 12 maja 2008 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowej Związku Województw RP. Posiedzenie odbyło się przed obradami Konwentu Marszałków Województw RP w Międzyzdrojach. Otwarcia spotkania dokonał p. Jan Kozłowski, Prezes Zarządu Związku Województw RP. Następnie zgodnie z Regulaminem nastąpiło ukonstytuowanie się Rady Programowej ZWRP.

 

W głosowaniu jawnym funkcję wiceprzewodniczącego powierzono p. Markowi Nawarze, marszałkowi woj. małopolskiego, a funkcję sekretarza p. Bogdanowi Ciepielewskiemu, Dyrektorowi Biura ZWRP. Zgodnie z Regulaminem obrad, przewodniczącym Rady Programowej jest p. Władysław Husejko, marszałek woj. zachodniopomorskiego, aktualnie sprawujący funkcję przewodniczącego Konwentu Marszałków Województw RP. Przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz Rady tworzą Prezydium Rady Programowej.

 

Podczas spotkania poruszono sprawy, które oscylowały m.in. wokół decentralizacji, usamorządowienia PKP, ustawy metropolitalnej, udziału przedstawicieli ZWRP i Konwentu Marszałków Województw RP w pracach komitetów monitorujących i sterujących, zespołach problemowych KWRiST. Poruszono także problematykę służby zdrowia, w efekcie czego wyłoniła się potrzeba spotkania z Ministrem Zdrowia.

 

Następne posiedzenie Rady Programowej ZWRP odbędzie się w czerwcu, na godzinę przed planowanym Konwentem Marszałków Województw RP.

 

Czytany 2500 razy