Obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości

Olgierd Geblewicz, prezes zarządu Związku Województw RP jest członkiem Komitetu Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

155444d
fot. Tomasz Tołłoczko, http://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/787/

11 września 2017 r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. W spotkaniu uczestniczył Prezydent RP Andrzej Duda, marszałkowie Sejmu i Senatu, ministrowie kultury, a także przedstawiciele rządu, partii politycznych, związków wyznaniowych i środowisk twórczych.
Powołanie Komitetu zakłada ustawa o obchodach 100-lecia niepodległości Polski. Celem Komitetu jest realizowanie w latach 2017-2021 zadań mających na celu upamiętnienie i uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem, a także utrwaleniem polskiej niepodległości. Zespół będzie promował te cele w kraju i za granicą, inicjując współpracę między partiami politycznymi, związkami wyznaniowymi, związkami zawodowymi, organizacjami kombatanckimi, artystami, i organizacjami społecznymi. Będzie też uchwalał na każdy rok plan obchodów uroczystości państwowych.
W wystąpieniu Prezydent RP Andrzej Duda podkreślał, że dla niego ogromnie ważne jest, aby istota obchodów 100-ecia odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą miała charakter lokalny –„Żeby w każdym najmniejszym zakątku Rzeczypospolitej rozmawiano o 100-leciu odzyskania niepodległości, żeby mówiono o Polsce ‒ nie tylko z punktu widzenia historii, nie tylko z punktu widzenia tych minionych stu czy więcej lat, gdy np. będziemy się zastanawiali, dlaczego doszło do utraty niepodległości i dlaczego nie mieliśmy jej przez 123 lata. Ale żeby mówiono o tym, jakiej Polski chcemy na przyszłość, żebyśmy o tym rozmawiali ‒ żebyśmy patrzyli na Polskę jako na coś, co wzrasta, co musimy razem budować”
W trakcie inauguracyjnego posiedzenia Komitetu prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie w sprawie powołania Członków Komitetu Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
W skład Komitetu na mocy ustawy wchodzą: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowie Sejmu i Senatu RP, Prezes Rady Ministrów oraz przedstawiciele rządu i instytucji państwowych.
Do Komitetu Prezydent RP powołał też: przedstawicieli partii i ugrupowań politycznych, przedstawicieli Kościołów i związków wyznaniowych, przedstawicieli środowisk kultury i nauki, przedstawicieli samorządu terytorialnego, przedstawicieli związków zawodowych, przedstawicieli organizacji kombatanckich oraz przedstawicieli innych organizacji społecznych i osoby szczególnie zasłużone dla Państwa Polskiego:

Samorząd terytorialny w Komietcie reprezentować będą:
Zygmunt Frankiewicz – Związek Miast Polskich,
Olgierd Geblewicz – Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej,
Marek Olszewski – Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,
Ludwik Węgrzyn – Związek Powiatów Polskich;

Źródło: http://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/787/
(aw)