Obronimy naszą wolność

Uroczystość  piętnastolecia istnienia Związku Województw RP zorganizowana 28 listopada 2017 r. w Warszawie  przebiegła pod znakiem obaw wszystkich obecnych o przyszłość instytucji samorządu terytorialnego w Polsce. „Samorządność to wolność. Będziemy jej bronić” – deklarowano zgodnie.

- Świętujemy dziś 15 lat istnienia  stowarzyszenia, które niewątpliwie wniosło bardzo wiele w budowanie i rozwój demokracji w Polsce na poziomie całego kraju, ale też regionalnie i lokalnie – mówiono w salach Zamku Królewskiego w Warszawie podczas otwarcia uroczystości. - Umacnianie idei samorządu terytorialnego oraz integrowanie społeczności Małych Ojczyzn w kontekście rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej zawsze było najważniejszym celem Związku Województw RP. Temu właśnie podporządkowane były jego decyzje oraz podejmowane działania.

Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej jest dobrowolnym stowarzyszeniem wszystkich polskich regionów i reprezentuje ich interesy zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.  Ta swoista wspólnota regionów istnieje od 2002 roku. Sama jednak idea powołania organizacji sięga początków ponownego funkcjonowania w Polsce samorządów na szczeblu województw, tj. roku 1998. Tocząca się wówczas debata na temat utworzenia Związku wpisywała się niejako w proces zachodzących zmian prawno-ustrojowych.
 Wraz z pojawieniem się samorządów województw, wyposażonych w nowe kompetencje, ale i duży zakres zadań, zaistniała potrzeba stworzenia wspólnego forum, którego celem byłoby między innymi umożliwienie szerokiej dyskusji i konsultacji w najważniejszych kwestiach dotyczących realizowania polityki rozwoju regionalnego. Powołanie do życia Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej dawało taką właśnie możliwość polskim regionom.

- Jesteśmy jedną z najmłodszych ogólnopolskich organizacji samorządowych w Polsce, ale mamy na swoim koncie sporo osiągnięć, służących wszystkim samorządom, wszystkim samorządowym wspólnotom – mówił  Olgierd Geblewicz, Prezes Zarządu Związku Województw RP i Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, witając uczestników spotkania. – Niestety, ostatnie dwa lata to czas dużej i wciąż narastającej niepewności co do pozycji samorządów w Polsce. Obserwujemy bowiem pełzającą recentralizację państwa. Dlatego dziś celem numer jeden dla nas, dla Związku jest obrona samorządu wojewódzkiego i jego kompetencji przed zakusami centralizacji.

1OlgierdGeblewicz

- Mogliśmy wnieść wielki wkład w budowanie dobrego prawa w Polsce dzięki aktywnej pracy w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – powiedział  Jacek Protas, były i najdłużej urzędujący  Prezes Zarządu Związku Województw RP, podkreślając że KWRiST jest wielkim polskim sukcesem i instytucją wyjątkową. – Chyba nigdzie w Europie nie ma tak dobrego rozwiązania, które pozwala w dialogu między samorządem a rządem budować rozwiązania prawne oraz porozumienie i zaufanie między tymi dwoma podmiotami.

2JacekProtas

Okolicznościowy list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy do Związku Województw RP przedstawił Cezary Kochalski, doradca Prezydenta RP w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

3CezaryKochalski

Okolicznościowy list Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego do Związku Województw RP przedstawił Romuald Łanczkowski, doradca Marszałka Senatu RP:

4RomualdŁanczkowski

- Wszystko zawsze zależy od ludzi, od wizji, od woli. I od tego jacy chcemy być  i jak widzimy naszą Rzeczpospolitą. Wierzę, że widzimy ją wspólną – mówił Grzegorz Schetyna, przewodniczący Platformy Obywatelskiej podkreślając, że PO jest z samorządem immanentnie związana a dobra współpraca między rządem i samorządem jest kluczowa w dobrze zorganizowanym państwie.

5GrzegorzSchetyna

- Świętowanie jest trudne dzisiaj, w momencie kiedy trwają obrady nad zbójecką ordynacją, nad prawem które niszczy małe ojczyzny i kradnie Polakom możliwość decydowania o losie małych ojczyzn. Nie wierzę w przyszłość bez polskiej samorządności. Nie ma wolności prawdziwej i samodzielności bez samorządności – mówił Władysław Kosiniak Kamysz, przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego, zwracając się do obecnych o większą aktywność i zaangażowanie w prace parlamentu w tym momencie w obronie samorządu terytorialnego w Polsce oraz organizowanie w regionach wysłuchań publicznych.

6WładysławKosiniakKamysz

- Samorząd to wolność. Jeśli nie bronimy samorządów, powoli zaczynamy się stawać niewolnikami. Apeluję do Państwa: brońcie samorządów – powiedział Jerzy Stępień, były Prezes Trybunału Konstytucyjnego i współtwórca koncepcji ustroju samorządowego w Polsce, zwracając uwagę że powinniśmy mieć świadomość jak groźne dla naszego państwa i jego rozwoju cywilizacyjnego jest odbieranie obywatelom wolności poprzez odbieranie im samorządności.

7JerzyStepien

Jubileusz XV-lecia Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej był okazją do wręczenia Złotych Statuetek „ZASŁUŻONY DLA POLSKICH REGIONÓW” oraz STATUETEK PAMIĄTKOWYCH.  

Tekst, dźwięki: Alicja Wejner
Fot.: Marek Matuszewski
Fot. w Galerii: Alicja Wejner