Regiony o Kodeksie. Marszałkowie przeciwko zmianom w Kodeksie wyborczym

Propozycja zmian kodeksu wyborczego to kolejny przejaw odbierania samorządom kompetencji oraz dążenia w stronę recentralizacji państwa – wskazali w środę uczestnicy zgromadzenia ogólnego Związku Województw RP.

Podczas 25. zgromadzenia ogólnego Związku Województw RP marszałkowie przyjęli stanowisko ws. przygotowanego przez posłów PiS projektu zmian w Kodeksie wyborczym i ustawach o samorządach.

ZWRP zaapelował do prezydenta o niezwłoczne podjęcie szerokich konsultacji dotyczących planowanych zmian w Kodeksie wyborczym i ustaw dot. funkcjonowania samorządu terytorialnego. Marszałkowie zwrócili się także do posłów i senatorów o wstrzymanie prac legislacyjnych nad przedstawionymi projektami ustaw.

Według uczestników spotkania brak dialogu w tym zakresie skutkować będzie chaosem prawnym i kompetencyjnym, który uniemożliwi rzetelne przeprowadzenie wyborów samorządowych, a także doprowadzi do dezorganizacji pracy organów samorządu.

W ocenie marszałków „utrata przez samorządy wojewódzkie uprawnień do kształtowania okręgów wyborczych na rzecz wojewódzkiego komisarza wyborczego, upolitycznienie Państwowej Komisji Wyborczej, wprowadzenie niezwiązanego z samorządem korpusu urzędników wyborczych oraz brak ograniczeń co do przynależności osób odpowiedzialnych za organizację wyborów do partii politycznych stwarza realne niebezpieczeństwo zakłócenia procesu wyborczego oraz stawia pod znakiem zapytania rzetelność i bezstronność organów odpowiedzialnych za wybory”.

ZWRP zwrócił również uwagę na sposób procedowania planowanych zmian. „Niepokój budzi tryb planowanych zmian, wykorzystujących poselską inicjatywę ustawodawczą z pominięciem konsultacji społecznych; przeprowadzane w pośpiechu na niespełna rok przed wyborami samorządowymi” – zaznaczyli marszałkowie.

Zaproponowane przez posłów PiS zmiany w Kodeksie wyborczym obejmują m.in. wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin, a także powołanie komisarzy wyborczych wojewódzkich i powiatowych. Projekt PiS zakłada również zmiany w sposobie ustalania składu Państwowej Komisji Wyborczej - siedmiu na dziewięciu sędziów ma być wybieranych przez Sejm; obecnie w skład Komisji wchodzą sędziowie delegowani przez SN, TK i NSA.

Projekt, oprócz zmian w Kodeksie wyborczym, wprowadza także zmiany w ustawach regulujących działania samorządu różnych szczebli. Propozycja zakłada m.in. obowiązek utworzenia budżetu obywatelskiego w miastach na prawach powiatu z określoną minimalną wysokością, wprowadzenie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej we wszystkich samorządach, obowiązek transmisji obrad wszelkich szczebli rad, sejmików samorządowych, obowiązek rejestracji głosowań radnych.

źródło: Serwis Samorządowy PAP