Komunikat po posiedzeniu Zarządu ZWRP, Spała

14 grudnia 2017 r., Spała

Zarząd ZWRP podjął uchwałę w sprawie:

  • objęcia patronatem honorowym Ogólnopolski Program Promocji Regionów  „Samorządowa Marka Roku”, organizowany w ramach  projektu „Orły Polskiego Samorządu”, który obchodzi  jubileusz 10-lecia.
  • objęcia patronatem honorowym XXV Welconomy Forum w Toruniu, organizowane przez Wyższą Szkołę Bankową.  Jubileuszowe XXV Welconomy Forum będzie rozpatrywać  problematykę gospodarczą i społeczną.
  • objęcia patronatem honorowym II edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2018

Zarząd ZWRP ponadto:

  • skierował do Komisji ds. Obszarów Wiejskich i Rolnictwa propozycję  powołania grupy roboczej ds. parków krajobrazowych, której zadaniem będzie wspieranie idei samorządu terytorialnego w obszarze ochrony dóbr przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych jako najwyższego dziedzictwa narodowego.
  • poparł Stanowisko Strony Samorządowej KWRiST w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Zarząd ZWRP przyjął do wiadomości:

  • informację dotyczącą przebiegu „Forum Nowoczesnego Samorządu 2017”, które odbyło się w dniach 6-7 grudnia 2017 r. w Warszawie, zorganizowane przez Związek Banków Polskich przy współudziale  korporacji samorządowych.
  • informację o  posiedzeniu Sejmowej  Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w dniu 6 grudnia 2017 r., w sprawie wyników kontroli Centralnego Biura Antykorupcyjnego w urzędach marszałkowskich 16 województw oraz Sejmowej  Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego, której posiedzenie odbyło się 7 grudnia 2017 r.
  • porządek obrad KWRiST zrealizowany 29 listopada i 13  grudnia 2017 r.
  • wykaz projektów aktów prawnych zaopiniowanych przez samorządy Województw  oraz o udziale przedstawicieli ZWRP w posiedzeniach w okresie od 29 listopada do 14 grudnia 2017 r.
  • informację o przebiegu konferencji obywatelskiego wysłuchania publicznego nt. Zmian w kodeksie wyborczym, które odbyło się 9 grudnia 2017 r. w gmachu UW.

Członkowie Zarządu uczestniczyli w obradach Konwentu Marszałków Województw RP, który obradował po raz ostatni w województwie łódzkim. Laska Marszałkowska została przekazana do województwa opolskiego, który będzie przewodniczył Konwentowi do 30 czerwca 2018 roku.