XXXVIII obrady plenarne Zgromadzenia Ogólnego ZWRP

Warszawa, 10 stycznia 2019 r.

Posiedzenie miało charakter wyborczy. W wyniku przeprowadzonych wyborów:

 • na Prezesa Zarządu Związku Województw RP został wybrany Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego,
 • na Wiceprezesów Zarządu Związku Województw RP zostali wybrani:
  a) Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego
  b) Jarosław Stawiarski  Marszałek Województwa Lubelskiego
  c) Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • na członków Zarządu Związku Województw RP zostali wybrani:
  a) Rafał Kandziora Radny Województwa Śląskiego
  b) Elżbieta Polak  Marszałek Województwa Lubuskiego
  c) Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego  
 • na członków Komisji Rewizyjnej Związku Województw RP zostali wybrani:
  a) Jan Bobek Radny Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  b) Maria Materla Radna Województwa Śląskiego
  c) Andrzej Pruś Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
  d) Adam Sekściński Radny Województwa Podlaskiego
  e)  Ryszard Świlski Radny Województwa Pomorskiego 
 • na przedstawicieli Związku Województw RP do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zostali wybrani:
  a) Piotr Całbecki  Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  b) Grzegorz Schreiber Marszałek Województwa Łódzkiego

(jz)