Komunikat z posiedzenia Zarządu ZWRP

w dniu 12 marca  2019 roku, w Warszawie

Zarząd Związku Województw RP potwierdził:

 1. przyjęcie Stanowiska do projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR)
 2. objęcie patronatem honorowym albumu  „Polskie Regiony – 15 lat w Unii Europejskiej”
 3. udzielenie rekomendacji  p. Elżbiecie Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego do Rady Dostępności przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju
 4. delegowanie do Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w charakterze członka:
  • p. Krzysztofa Grabowskiego, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego
  • p. Piotra Grabarczyka, Dyrektora Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego
  • p. Antoniego Konopkę, Radnego Województwa Opolskiego
  • p. Radosława Rybickiego, Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
  • p. Jarosława Rzepę, Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego w charakterze zastępcy członka”
  • p. Marka Buczkowskiego, Kierownika Biura Kontroli, Wydział Płatności i Kontroli, Departament Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • p. Arkadiusza Dąbrowskiego, Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa  Lubuskiego
  • p. Andrzeja Górczyńskiego, Członka Zarządu Województwa Łódzkiego
  • p. Piotra Plicha, Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego
  • p. Grzegorza Suduła, Dyrektora Departamentu Obszarów wiejskich i Zasobów Naturalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
 5. delegowanie p. Radomira Matczaka, Dyrektora  Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, w charakterze przedstawiciela ZWRP oraz p. Małgorzatę Staś, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, w charakterze zastępcy przedstawiciela   do  Zespołu Roboczego ds. Energii, działającego w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
 6. delegowanie do Komitetu Monitorującego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego p. Ryszarda Bobera, Przewodniczącego Sejmiku  w charakterze członka oraz p. Tadeusza Pogodę, Radnego Województwa, w charakterze zastępcy członka komitetu
 7. udzielenie rekomendacji p. Tomaszowi Sieradzowi, Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy  Województwa Mazowieckiego do Rady Rynku Pracy na kadencję 2018-2022
 8. objęcie patronatem honorowym XXII Międzynarodowych Targów Energetyki i Elektrotechniki ENEX oraz XVII Targów Odnawialnych Źródeł Energii
 9. objęcie  patronatem honorowym III edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP-Floriany, organizowanego przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
 10. ustalenie terminu „VIII Forum Regionów Polski i Chorwacji” w dniach 12-14 września 2019 roku,  w Zielonej Górze, województwo lubuskie
 11. przystąpienie Związku Województw RP do współpracy przy V Europejskim Kongresie Samorządów w charakterze partnera instytucjonalnego, który odbędzie się w dniach 8-9 kwietnia 2019 roku, w Krakowie.

Ponadto Zarząd Związku Województw RP

 • podjął uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Związku Województw RP na rok 2019
 • podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia przedstawicieli Województw samorządowych do Komisji Problemowych Związku Województw RP podjął uchwałę w sprawie  podpisania aneksu  do Listu Intencyjnego pomiędzy Biurem Programu Niepodległa a Związkiem Województw Rzeczypospolitej Polskiej
 • podjął uchwałę w sprawie objęcia patronatem honorowym IX Gremium Ekspertów Turystykiprzystąpił do współorganizacji  sesji tematycznej wraz z organizacją NALAS (sieć 14
 • stowarzyszeń władz lokalnych z krajów bałkańskich), podczas  Forum Miast i Regionów w dniach 4-6 czerwca 2019 roku, w Rzeszowie.

Zarząd omówił także:

 • Country report: „Polska 2019 oraz przyszłość Polityki Spójności 2021-2027”

Przyjął zaproszenie  do udziału w Krajowym Forum Miejskim, które odbędzie się w dniach 1-2 kwietnia 2019 roku, w Krakowie, organizowane przez ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pod patronatem Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli ludzkich – UN HABITAT

Przyjął do wiadomości m.in.:

 • zrealizowany porządek obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 30 stycznia i 27 lutego 2019 roku
 • wykaz projektów aktów prawnych zaopiniowanych w ramach konsultacji w okresie od 9 stycznia do 11 marca 2019 roku
 • system monitorowania usług publicznych /koncepcja wykonawcza
 • Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2019 roku, w sprawie sytuacji na rynku trzody chlewnej
 • Stanowisko Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej ZWRP:  
  w sprawie projektu „Polityki energetycznej Polski do 2040” i  „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030”.

(jz)