Posiedzenie Komisji ds. Żywności ZWRP

10 kwietnia 2019 roku, odbyło się w Warszawie posiedzenie Komisji ds. Żywności Związku Województw RP. Posiedzenie otworzył Dyrektor Biura ZWRP Pan Bogdan Ciepielewski. Tematem wiodącym posiedzenia była organizacja „Targów Smaki Regionów – Poznań 2019”.

Podczas spotkania dyskutowano nad propozycjami organizacji targów, które przedstawił Pan Marcin Gorynia, Dyrektor projektu reprezentujący Międzynarodowe Targi Poznańskie.  Tegoroczna edycja targów odbędzie się  w dniach  28 - 30 września. Planowane są działania promocyjne, takie jak kampania Google Ads (search, GDN, remarketing), kampania Facebook Ads, newslettery. MTP stawiają sobie za cel zwiększenie świadomości na temat lokalnych i regionalnych produktów, rozbudowanie programu imprezy, pozyskanie nowych zwiedzających i zwiększenie nakładów budżetowych na promocję.
Podczas spotkania członkowie Komisji zapoznali się również z głównymi założeniami i stanem przygotowań konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”.
Pani Izabella Byszewska, Prezes Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego przedstawiła propozycje modyfikacji konkursu.
W trakcie posiedzenia Komisji ds. Żywności wybrano prezydium. Przewodniczącym Komisji został Pan Marek Beer, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wiceprzewodniczącą Komisji została Pani Alicja Bojarska, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Sekretarzem Komisji został Pan Radosław Rybicki, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

(jas)