Komunikat z posiedzenia Zarządu ZWRP

w dniu 8 kwietnia 2019, roku, w Krakowie

Zarząd Związku Województw RP:

 • podjął uchwałę w sprawie delegowania przedstawicieli Związku Województw RP do Zespołów problemowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w osobach:
  Przedstawiciele Związku Województw RP w Zespołach Problemowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego delegowani na mocy uchwały ZWRP 24/04/19 z dnia 08.04.2019 r.
  1. Zespół ds. Międzynarodowych
   Przedstawiciel –  Rafał Kandziora, Radny Województwa Śląskiego, Członek Zarządu ZWRP
   Zastępca - Sławomir Kopyść, Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  2. Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych
   Przedstawiciel -  Elżbieta Berezowska, Skarbnik Województwa Dolnośląskiego UM Województwa Dolnośląskiego
   Zastępca - Marek Miesztalski, Skarbnik Województwa Mazowieckiego UM Województwa Mazowieckiego
  3. Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu
   Przedstawiciel - Artur Domański, Dyrektor Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki UM Województwa Lubelskiego
   Zastępca - Łukasz Porycki, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego
  4. Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
   Przedstawiciel - Andrzej Buła, Marszałek Województwa Opolskiego
   Zastępca - Bogumiła Niziołek, Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia UM Województwa Świętokrzyskiego
  5. Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska
   Przedstawiciel - Tomasz Sobieraj, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego
   Zastępca - Małgorzata Staś, Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego UM Województwa Śląskiego
  6. Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli
   Przedstawiciel -  Karolina Kossowska-Raczek, Sekretarz Województwa Śląskiego UM Województwa Śląskiego
   Zastępca -  Marek Smoczyk, Sekretarz Województwa Kujawsko-Pomorskiego UM Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  7. Zespół ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa
   Przedstawiciel - Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego
   Zastępca - Artur Konarski, Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
  8. Zespół ds. Statystyki Publicznej
   Przedstawiciel - Elżbieta Kozubek, Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego UM Województwa  Mazowieckiego
   Zastępca - Zbigniew Ziemba, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego
  9. Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego
   Przedstawiciel - Sławomir Cynkar, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UM Województwa  Podkarpackiego
   Zastępca - Krzysztof Mączewski, Geodeta Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii UM Województwa Mazowieckiego
  10. Zespół ds. Ustrojowych
   Przedstawiciel - Marta Malec-Lech, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego
   Zastępca - Grzegorz Grzelak, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego
  11. Zespół ds. Funkcjonalnych Obszarów Metropolitarnych i Miejskich
   Przedstawiciel - Marcin Jabłoński, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego
   Zastępca - Ireneusz Krześnicki, Sekretarz Województwa Łódzkiego UM Województwa Łódzkiego
 • podjął uchwałę w sprawie zmiany przedstawiciela województwa Zachodniopomorskiego w składzie Komisji ds. Żywności ZWRP. Zarząd powołał p. Damianę Nowak Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Rybactwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w miejsce dotychczasowego przedstawiciela p. Andrzeja Binka
 • podjął uchwałę w sprawie zmiany przedstawiciela województwa kujawsko-pomorskiego w składzie Komisji ds. Infrastruktury, Polityki Regionalnej i Środowiska ZWRP.
  W miejsce p. Rafała Pietrucienia, został powołany  p. Adam Stańczyk, Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • podjął uchwałę w sprawie delegowania p. Jolantę Piotrowską, Radną Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jako przedstawicielkę ZWRP do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020  w charakterze zastępcy członka
 • podjął uchwałę w sprawie delegowania p. Grzegorza Schreibera, Marszałka Województwa Łódzkiego jako przedstawiciela Związku Województw RP do Rady Programowej Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego w Łodzi
 • podjął uchwałę w sprawie delegowania p. Jarosława Stawiarskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, w charakterze członka oraz p. Krzysztofa Mączewskiego, Geodetę Województwa Mazowieckiego w charakterze zastępcy członka
 • podjął uchwałę w sprawie objęcia patronatem honorowym XII Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD oraz VIII edycji Targów Ekologicznego Stylu Życia beECO, które odbędą się w dniach 18-20 października 2019 roku, w Łodzi
 • podjął uchwałę w sprawie objęcia patronatem honorowym „VI Dolnośląski Kongres Samorządowy”, który odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2019 roku, we Wrocławiu
 • podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do współorganizacji seminarium  pt. „Informacja przestrzenna i nowe technologie w służbie mieszkańca i przedsiębiorcy”, organizowanej przez Zespół Ekspercki ZWRP
 • podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do współorganizacji konferencji „Regional and Economic Diplomacy Summit – Szczytu Dyplomacji Regionalnej i Ekonomicznej”, organizowanej przez  Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 • podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do inicjatywy pt. „Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ESDW) oraz
 • przystąpienia do Debaty Oświatowej dotyczącej „finansów oświaty”.

Ponadto omówiono następujące kwestie;

 • inicjatywa Europejskiego  Komitetu Regionów „Miasta i Regiony na rzecz integracji migrantów”
 • organizacja Forum Miast i Regionów  „Inwestowanie na Zachodnich Bałkanach – Inwestowanie w Europie”.

 Członkowie Zarządu Związku Województw RP, uczestniczyli także w obradach  V Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie.

(kp)