Komunikat z posiedzenia Komisji ds. Infrastruktury, Polityki Regionalnej oraz Środowiska ZWRP

25 kwietnia 2019 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji ds. Infrastruktury, Polityki Regionalnej oraz Środowiska ZWRP Związku Województw RP.

Posiedzenie otworzył p. Bogdan Ciepielewski, Dyrektor Biura ZWRP.
Podczas obrad wybrano Prezydium. Przewodniczącym Komisji został Pan Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. Wiceprzewodniczącym Komisji został Pan Marcin Jabłoński, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego, a Sekretarzem Pani Katarzyna Wieczorek, Dyrektor Departamentu Nieruchomości i infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
Tematem posiedzenia była dyskusja nt. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR). Stanowisko Zarządu ZWRP z dnia 23 stycznia 2019 r. dotyczące ww. zagadnienia przedstawił i omówił, zaproszony na posiedzenie p. Radomir Matczak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego oraz Przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej ZWRP.
Członkowie Komisji dyskutowali także nt. projektu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, który był przedmiotem obrad KWRziST, ale nie został pozytywnie zaopiniowany przez stronę samorządową. W chwili obecnej projekt nowelizowanej ustawy czeka na rozpatrzenie przez Stały Komitet Rady Ministrów.

(ls)

Czytany 292 razy