Komunikat z posiedzenia Komisji ZWRP

w dniu 6 maja 2019 roku, w Białymstoku.

Komisja  wspiera ideę samorządu terytorialnego, dąży do rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru Polski Wschodniej.
W posiedzeniu uczestniczyli m.in. Przewodniczący Sejmików, Marszałkowie Województw i zaproszeni goście z terenu Polski Wschodniej.
Podczas obrad Komisji wybrano Przewodniczącego, którym został p. Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego, natomiast  jego zastępcami  p.  Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz p. Andrzej Bentkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Dyskusja koncentrowała się m.in.:

  • wokół efektów wdrażania Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
  • ustanowienia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w perspektywie finansowej 2020+
  • zapewnienia kontynuacji po 2020 i zapewnienia większej puli środków finansowych dla programów współpracy trans granicznej realizowanych w ramach partnerstwa z państwami będącymi członkami UE (Litwa oraz Słowacja) oraz państwami niebędącymi członkami UE (Rosja, Białoruś, Ukraina).

(js)

Czytany 207 razy