Komunikat po posiedzeniu Komisji ds. Obszarów Wiejskich i Rolnictwa ZWRP

20 maja 2019 r., Warszawa

Podczas posiedzenia omawiano kwestie, dotyczące zmian w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014- 2020.  Zwrócono uwagę, że w tej edycji programowania Komisja Europejska szybko zareagowała na uwagi Polski zgłoszone w grudniu 2018 r. i bardzo ułatwiała prace nad nimi. Wszystkie najważniejsze propozycje już w kwietniu br. zostały zaakceptowane, a wiele przepisów już wdrożono. Na przykład w zakresie gospodarowania lasami prywatnymi.

- Najistotniejsze jednak zmiany dotyczą możliwości ubiegania się o środki na modernizację gospodarstw przez rolników, którzy nie są ubezpieczeni w KRUS - powiedział Antoni Konopka, p. o przewodniczącego Komisji ds. Obszarów Wiejskich i Rolnictwa ZWRP.

Wiele miejsca w dyskusji poświęcono też sprawom wody. Rolnicy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na nawadnianie, ponieważ są na to zarówno pieniądze, jak i odpowiednie do tego instrumenty. Problemem jednak mogą okazać się rozwiązania szczegółowe.

- Nie sztuka przeznaczyć pieniądze na to, żeby pompować na pola wodę z rzek czy studni głębinowych. Trzeba znaleźć skuteczne metody na zbieranie oraz magazynowanie wody deszczowej i nią właśnie nawadniać uprawy – powiedział Antoni Konopka, podkreślając jednocześnie iż wszystko wskazuje na to, że najbliższych latach woda oraz czyste powietrze będą jednymi z ważniejszych spraw dla samorządów terytorialnych.

Jego zdaniem wciąż zbyt wiele jest do zrobienia w kwestii wyrównywania szans między regionami:
- Trudno się pogodzić z faktem, że komfort życia właścicieli gospodarstwa rolnego zależy w dużej mierze od tego, gdzie to gospodarstwo się znajduje. To właśnie jego położenie wyznacza poziom bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkających w nim ludzi oraz ich dostęp np. do edukacji.  

Gościnnie posiedzeniu uczestniczyli: Grzegorz Witkowski z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Elżbieta Budka i Mieczysław Paradowski z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nowe przepisy dotyczą m.in. lasów prywatnych.

(wej, kp)