Komunikat po posiedzeniu Komisji ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego ZWRP

21 maja 2019 r., Warszawa

Podczas posiedzenia omawiano kwestie, dotyczące organizacji Europejskich Dni Dziedzictwa 2019. Tegoroczna, 27. edycja wydarzenia odbywać się będzie w drugim i trzecim tygodniu września, a jej hasłem wiodącym w naszym kraju będzie „Polski splot”. Głównym organizatorem jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, a poszczególne samorządy będą włączać się w obchody na różne sposoby i w różnym zakresie – w zależności od pomysłu i możliwości. Spektrum propozycji jest tu bardzo szerokie – od koncertów symfonicznych i spektakli teatralnych poczynając a na zajęciach edukacyjnych dla bardzo małych dzieci kończąc. 

- Jesteśmy pod wrażeniem zarówno różnorodności i rozmiarów planowanych przedsięwzięć, jak i zakresu rozwijającej się współpracy - powiedział Zdzisław Fadrowski, Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego i p. o przewodniczącego Komisji ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego ZWRP.
Duże zainteresowanie członków komisji wzbudziło omówienie dwóch bardzo nowatorskich projektów: „Rodzic w teatrze” realizowany przez Teatr Wybrzeże w Gdańsku oraz „Niania w teatrze” realizowany przez Teatr Syrena w Warszawie.
Gościnnie w tej części posiedzenia uczestniczyły: Beata Bauer z Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Aleksandra Weber z gdańskiego Teatru Wybrzeże i Paulina Huczyńska z warszawskiego Teatru Syrena.

Uczestnicy spotkania zastanawiali się też nad tematyką kolejnych posiedzeń komisji. Uznano, że na liście spraw najważniejszych do przedyskutowania znajdują się zmieniające się przepisy, dotyczące szczególnie nowej procedury związanej z wyłanianiem w trybie konkursowym dyrektorów placówek kultury.
- Interesujące wydają się tu doświadczenia samorządów Warmii i Mazur oraz Mazowsza w zakresie zastosowania procedury zamówień publicznych do wyłaniania zarządzającego instytucją kultury – powiedział Zdzisław Fadrowski, zwracając przy tym uwagę, że sporym problemem jest też kwestia obowiązującego od 1 stycznia minimalnego wynagrodzenia, w skład którego nie wchodzi dodatek stażowy.  - To będzie miało swoje skutki i odciśnie swoje piętno nie tylko w instytucjach kultury, ale we wszystkich samorządowych jednostkach organizacyjnych. 

(wej, kp)

Czytany 325 razy