Komunikat po posiedzenia Komisji ds. Nauki, Edukacji i Sportu ZWRP

27 czerwca 2019 r., Warszawa

2975722630242836312d

Podczas posiedzenia omawiano kwestie, dotyczące transformacji szkół w kontekście edukacji cyfrowej. Gośćmi tej części spotkania byli: Pani Justyna Jasiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji w Ministerstwie Cyfryzacji i Pan Tomasz Kulasa, Naczelnik Wydziału Innowacji i Technologii w Departamencie Podręczników, Programów i Innowacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Zaprezentowali oni analizę sytuacji w zakresie edukacji cyfrowej oraz omówili realizowane projekty dotyczące wprowadzania nowych technologii w szkolnictwie. Przedstawili  również plany ministerstw w zakresie edukacji cyfrowej uczniów i nauczycieli. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje e-platformę z modułem e-learningowym  umożliwiającym szkolenia online dla nauczycieli. Platforma umożliwi odejście od podręczników drukowanych na rzecz podręczników elektronicznych i  pomoże rozwinąć internetowy system zaliczania poszczególnych przedmiotów i potwierdzania zdobytych kompetencji. Planuje się większe wykorzystanie przez szkoły Modułowych Pracowni Przyrodniczych opracowanych przez Centrum Nauki Kopernik. Wdrażany będzie również „Program rozwoju kompetencji cyfrowych przez całe życie".
Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z NASK  planuje realizację, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, projektu indykatywnego o roboczej nazwie Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych. Projekt realizowany będzie w formie konkursu dla uczelni wyższych, które będą kształcić uczestników studiów II stopnia w obszarach sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i cyberbezpieczeństwo.
Dyrektor biura Związku Województw RP, Bogdan Ciepielewski przedstawił obecnym relację z ostatniego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz posiedzenia zespołu w Kancelarii Prezydenta do spraw zmian w przepisach, dotyczących samorządu terytorialnego.

 (jszm)

Czytany 289 razy