Z Ministrem Edukacji o polskiej oświacie

Nauczyciele odchodzą od profesji, młodzi nie chcą pracować w oświacie, brakuje nauczycieli zawodu, języków obcych – czytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Delegacja Związku Województw RP w składzie: marszałek Elżbieta Anna Polak, Rafał Kandziora, Elżbieta Stolorz – Krzisz, Mirosław Krusiewicz, Bogdan Ciepielewski spotkała się z Ministrem Edukacji Narodowej Dariuszem Piontkowskim. Rozmowy dotyczyły finansowania i funkcjonowania oświaty w Polsce.

P8060135

Głównym tematem była kwestia dotycząca finansowania zadań oświatowych, organizacji i zasad funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. - Subwencja nie pokrywa nawet wynagrodzeń pracowników oświaty i nie obejmuje płac administracji i obsługi, nie mamy też środków na wypłatę podwyżek – podkreślali samorządowcy.
Zdaniem Ministra Edukacji Narodowej, nie tylko subwencja ma być źródłem finansowania oświaty. - Również z udziałów w podatkach samorząd ma pokrywać wydatki na oświatę – podkreślał Dariusz Piontkowski.

P8060141

W 2019 roku subwencja oświatowa wynosi 597 mln zł. Skutki podwyżki zaplanowanej od 1 września wyniosą 13 mln zł. Różnica pomiędzy subwencją oświatowa, o której mówi strona samorządowa, a potrzebami może być spowodowana wypłatą wyższych wynagrodzeń niż przewiduje karta nauczyciela. Minimalne stawki wynagrodzeń ustala MEN, samorządy mogą zwiększać ich wysokość. Podwyżka dla pracowników oświaty od 1 września wyniesie 10 procent (obowiązek wypłaty od 1 września do 30 września). W tym roku środki na podwyżkę będą pokryte z przeniesień w budżecie. Na 2020 r., jest zaplanowana kwota obejmująca skutki podwyżek- w założeniach do budżetu. Samorządowcy pytali jednak ministra o plany na kolejne lata. Przedstawiciele ministerstwa podkreślali, że to zależeć będzie w dużej mierze od negocjacji ze stroną związkową. Te zaplanowano na 21 sierpnia.

Zobacz: wydatki na edukację z podziałem na województwa

Rozmowy dotyczyły także sytuacji nauczycieli przedszkolnych. Nowa ustawa pozbawia ich dodatku za wychowawstwo. ZNP wnioskowało do ministerstwa o objęcie ich dodatkiem funkcyjnym. Jednak ministerstwo odrzuciło tę propozycję.
W spotkaniu brali udział z ramienia MEN również wiceministrowie: Maciej Kopeć i Iwona Michałek.

(kp)

Czytany 406 razy