Komunikat po posiedzeniu Komisji ds. Polski Wschodniej ZWRP

Tematem wiodącym posiedzenia była dyskusja na temat stanowiska Komisji ds. Polski Wschodniej ZWRP w sprawie kontynuowania Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w perspektywie finansowej 2020+.

Stanowisko Komisji ds. Polski Wschodniej po konsultacjach zostało omówione przez p. Joannę Sarosiek, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Członkowie komisji w stanowisku postulują dalszą poprawę warunków do rozwoju i wykorzystanie w szerszym zakresie funkcji uzdrowiskowej bazującej na walorach środowiskowych Makroregionu. Ważna jest też poprawa retencji zasobów wodnych. Pan Michał Mulawa, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego, podkreślił, że dla regionów istotne jest budowanie dróg wewnątrz województw.
Stanowisko Komisji ds. Polski Wschodniej ZWRP w sprawie kontynuowania Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w perspektywie finansowej 2020+ zostało przyjęte jednogłośnie.

(js)

Czytany 391 razy