Komunikat po VIII Forum Regionów Polski i Chorwacji

W Zielonej Górze w dniach 12-14 września 2019 r. odbyło się VIII Forum Regionów Polski i Chorwacji. To doroczne spotkanie polskich i chorwackich samorządowców ma duże znaczenie dla relacji między obu krajami i sprawia, że z roku na rok są one coraz lepsze. Forum jest też znakomitą okazją do wymiany doświadczeń z wdrażania funduszy unijnych, a także omówienia przygotowań do rozpoczęcia nowej perspektywy finansowej 2021-2027.

Organizatorzy:
Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej
Chorwacki Związek Żupanii
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Ambasada Republiki Chorwacji w Rzeczypospolitej Polskiej

Patronat Honorowy: 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
oraz Prezydenta Republiki Chorwacji Kolindy Grabar-Kitarović

Uroczystego otwarcia VIII Forum Regionów dokonała Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego Członek Zarządu Związku Województw RP, wygłaszając przemówienie powitalne.:
– Podczas naszych spotkań najczęściej rozmawiamy o polityce spójności, o wdrażaniu regionalnych programów operacyjnych, o znaczeniu funduszy europejskich dla każdego  regionu, bo UE to związek regionów i to one są najważniejsze w polityce spójności. Chcemy też rozmawiać o inteligentnym rozwoju. Chcemy wspólnie korzystać ze swoich doświadczeń – mówiła Elżbieta Anna Polak.
Uczestników powitali również panowie: Tomislav Vidošević – Ambasador Republiki Chorwacji w Polsce, Goran Pauk – Przewodniczący Związku Żupanii Republiki Chorwacji oraz Jacek Protas, Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Polsko-Chorwackiej Grupy Parlamentarnej.
– Nasze stosunki są tradycyjnie bardzo dobre. Wielkie znaczenie dla tych relacji miała osoba papieża Jana Pawła II. Papież zdecydował, że Watykan jest pierwszym państwem, które uznało Republikę Chorwacji. Obecnie wiele możliwości współpracy daje inicjatywa Trójmorza. Jednak poza centralnym poziomem współpracy, to taka współpraca lokalna jest ważna i powinniśmy to wykorzystać – powiedział Tomislav Vidošević.
– Nasze samorządy chcą być i są inicjatorem rozwoju regionalnego. Jestem przekonany, że te relacje to wskaźnik, jak powinny kraje w ramach Unii współpracować, pomagać sobie, wymieniać doświadczeniami i wspierać – podkreślał Goran Pauk.
– To, co tu wypracowujemy, ma duże znaczenie dla przyszłości naszych krajów i przyszłości Unii Europejskiej. Cieszę się, że potrafimy znajdować nowe wspólne tematy i płaszczyzny do współpracy – powiedział Jacek Protas.  
W trakcie konferencji prasowej, w której uczestniczyły w/w osoby mówiono o dużym znaczeniu współpracy polskich i chorwackich regionów, co przekłada się na bardzo ścisłe stosunki między obu państwami oraz coraz silniejsze przyjacielskie relacje personalne poszczególnym mniejszych i większych społeczności obu krajów. Podsumowywano dotychczasowy dorobek w tym zakresie oraz prezentowano plany na przyszłość.

W ramach VIII Forum Regionów Polski i Chorwacji odbyły się panele tematyczne:

Panel 1 – „Cyfryzacja Administracji Publicznej”. Uczestnicy dyskusji zgodnie potwierdzili, że postęp w dziedzinie cyfryzacji w administracji publicznej jest ogromny i odczuwalny zarówno dla urzędników, jak i obywateli – zarówno w Polsce, jak i w Chorwacji. Coraz więcej spraw można załatwiać drogą elektroniczną. Coraz łatwiejsza więc i szybsza jest wzajemna komunikacja między urzędem a mieszkańcami. Problemem pozostaje bezpieczeństwo, przesyły danych oraz przechowywania tychże.
Moderatorem dyskusji był dr Jan Maciej Czajkowski - Współprzewodniczący Zespołu do Spraw Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
W loży ekspertów zasiadali:
Piotr Gajewski, Dyrektor Departamentu Systemów Państwowych Ministerstwa Cyfryzacji;
Maciej Bułkowski, Przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Społeczeństwa Informacyjnego ZWRP, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
Agnieszka Aleksiejczuk, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa   Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
Sandra Čakić Kuhar, Zastępca Żupana Żupanii Istryjskiej
Anđelka Vuković, zastępca Naczelnika Wydziału Administracyjnego ds. Gospodarki, Funduszy Unijnych i Rolnictwa Żupanii Splitsko-Dalmatyńskiej  .

Panel 2 – „Partnerstwo Publiczno-prywatne”.
Dyskutowano  o wadach i zaletach wspólnego finansowania inwestycji przez samorządy oraz przedsiębiorstwa prywatne. Okazuje się, że polski rynek PPP rozwija się, lecz dzieje się to wolniej, niż by mogło oraz niż kiedyś przypuszczano, że będzie się rozwijał. W skali kraju w ciągu roku zawiera się ledwie kilkanaście takich umów. Inwestorzy odnoszą się do tego modelu z rezerwą i sporym dystansem. Wpływ na to mają zarówno uwarunkowania prawne w Polsce, jak i stosunkowo łatwy dostęp do funduszy unijnych, z których można finansować rozmaite przedsięwzięcia. W Chorwacji sytuacja w tej dziedzinie wygląda bardzo podobnie.

Moderatorem dyskusji był dr Rafał Cieślak z  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
W loży ekspertów zasiadali:
Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Przewodniczący Komisji ds. Infrastruktury, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Związku Województw RP;
Tadeusz Jędrzejczak, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego;
Tomislav Paljak, Zastępca Żupana Żupanii Varaždinskiej  
Darko Koren, Żupan Koprivničko-Križevačkiej Żupanii

Panel 3 – „Polityka Spójności Unii Europejskiej 2021 -2027 – nadzieje, oczekiwania, realia”.
Dla samorządowców polityka Spójności Unii Europejskiej ma szczególne znaczenie. To ona bowiem wpływa na rozwój poszczególnych regionów. Samorządy zdają sobie z tego sprawę. Tym bardziej, że od lat odczuwają pozytywne skutki polityki spójności w swoim codziennym funkcjonowaniu. Także Komitet Regionów niezmiennie podkreśla, że Unia Europejska i realizowana przez nią polityka spójności jest regionom ogromnie potrzebna. To oznacza, że związana z polityką spójności, zasada decentralizacji nadal będzie cechą charakterystyczną unijnych działań. Coraz wyraźniej też mówi się o konieczności włączenia obywateli w ten proces.
Moderator: prof. dr hab. Jacek Szlachta - Kierownik Katedry Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Szkoły Głównej Handlowej.
W loży ekspertów zasiadali:
Jacek Protas, Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Polsko-Chorwackiej Grupy Parlamentarnej;  
Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Prezes Zarządu Związku Województw RP;
Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego;
Miron Sycz, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
Wojciech Kałuża Wicemarszałek Województwa Śląskiego;
Tomasz Kot - zastępca dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju;
Goran Pauk, przewodniczący Chorwackiego Związku Żupanii i żupan Szibensko-Knińskiej Żupanii
Tomislav Paljak, Zastępca Żupana Żupanii Varaždinskiej  ;
Joško Cebalo, Zastępca Żupana Żupanii Dubrovačko-Neretvanskiej  

Panel IV – „Innowacje w gospodarce”.
Uczestnicy debaty omówili wpływ innowacji na gospodarkę polską i chorwacką. Zaprezentowali też dane statystyczne, z których wynika, że wpływ ów jest znaczący. Same innowacje zaś dotyczyć mogą  każdej sfery działalności i każdego jej etapu – od wykorzystywania w produkcji najnowszych wynalazków poczynając, a na zmianach w organizacji pracy konkretnych pracowników kończąc. Także samorządy polskie i chorwackie bardzo chętnie wdrażają u siebie rozmaite innowacje. Jednym z lepszych sposobów ich znajdowania jest choćby kontaktowanie się z innymi samorządami, wzajemne podpatrywanie zastosowanych rozwiązań i wymienianie się doświadczeniami. Wszystko po to, żeby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, a przy okazji ułatwić funkcjonowanie urzędnikom.

Moderator: Andrzej Żylak, konsul honorowy – konsulat Republiki Chorwacji w Opolu.
Loża ekspertów:
Ewa Draus, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego;
Sławomir Kotylak - Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji U. M.woj. lubuskiego
Ryszard Wtorkowski, Wiceprezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej, Prezes Zarządu LUG S.A. w Zielonej Górze;
Janusz Jasiński, Przewodniczący Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej;
Sandra Baniak, Główny Specjalista w Wydziale Krajów Europejskich Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
Šime Vicković – Zastępca Żupana Żupanii Zadarskiej
Božo Galić, Żupan Vukovarsko-Srijemskiej Żupanii
Luka Brčić, Zastępca Żupana Żupanii Splitsko-Dalmatyńskiej

– Na początku naszej współpracy Polska była członkiem Unii Europejskiej, a Chorwacja do członkostwa aspirowała. Dzisiaj jesteśmy już na innym etapie i widać, jak pięknie nam się ta nasza współpraca rozwinęła. Jesteśmy dobrymi, solidarnymi i lojalnymi partnerami na arenie europejskiej, którzy rzeczywiście znajdują wspólny punkt widzenia i potrafią o ten wspólny punkt widzenia walczyć. Wspólnie mamy aspiracje być dobrym motorem napędowym tej części Europy i odgrywać w Europie coraz większe znaczenie. Nie mam wątpliwości, że możemy to z sukcesem zrobić wspólnie i nasze debaty podczas tegorocznego Forum Regionów Polski i Chorwacji są tego wspaniałym potwierdzeniem. – powiedział Olgierd Geblewicz, Marszałek Zachodniopomorski i prezes Zarządu Związku Województw RP, podsumowując VIII Forum Regionów Polski i Chorwacji i podkreślając, że podobieństw między obu krajami oraz polskimi i chorwackimi regionami jest bardzo wiele i są one atutem, który można i należy wykorzystywać z pożytkiem dla całej Unii Europejskiej.

Po zakończeniu formalnych obrad, uczestnicy VIII Forum Regionów Polski i Chorwacji zwiedzali wybrane atrakcje turystyczne Zielonej Góry, m.in. Palmiarnię Zielonogórską. Oglądali plantację winorośli w Górzykowie oraz  byli gośćmi Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze. Uczestniczyli też w korowodzie winobraniowym – największym dorocznym wydarzeniu regionu lubuskiego. 

(ls)

Czytany 896 razy