Komunikat po posiedzenia Rady Dyrektorów ZWRP

15 listopada 2019 r., Warszawa

Pierwsze po wyborach parlamentarnych z 13 października 2019 r. posiedzenie Rady Dyrektorów Kancelarii Sejmików ZWRP było okazją do podsumowań. Uczestnicy spotkania przedstawili, jak wygląda sytuacja w ich województwie – kto z radnych poszczególnych sejmików zdobył mandat posła lub senatora, ilu radnych sejmików przeszło do parlamentu, ile w związku z tym nowych osób powołano na funkcję radnych sejmiku, jak wyglądał ten proces od strony formalnej.
– Po wyborach parlamentarnych zawsze zdarzają się jakieś sytuacje wyjątkowe, które w kancelariach sejmików musimy rozstrzygać. Różnie też w różnych województwach bywają interpretowane przepisy. Dlatego omówienie tej sprawy i podzielenie się doświadczeniami było dla nas wszystkich bardzo ważne – powiedział Wiktor Leyk, szef Kancelarii Sejmiku województwa Warmińsko–mazurskiego i przewodniczący Rady Dyrektorów Kancelarii Sejmików ZWRP podkreślając, że przy okazji każdych wyborów parlamentarnych wielu samorządowców przechodzi do sejmu i senatu, co świadczy o wysokich kompetencjach tej grupy osób.

W drugiej części posiedzenia omówiono obowiązki samorządów oraz Kancelarii Sejmików w związku z wejściem w życie ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019.1696). Dyskutowano też o warunkach oraz możliwościach jej adaptacji do codziennej działalności sejmików i samorządów województw.
Chodzi tu przede wszystkim o udostępnianie sesji sejmiku dla osób głuchoniemych poprzez wzbogacenie transmisji z sesji o tłumaczenie za pomocą także języka migowego, a także zapis tekstowy wypowiadanych słów na ekranie transmisyjnym z sesji on–line. Mówiono też o zasadach przechowywania dokumentów związanych z transmisją sesji, a potem ich archiwizacją.
Druga kwestia, to obowiązek anonimizacji danych w trakcie sesji, co wynika również z ustawy o ochronie danych osobowych.
– Jesteśmy w tracie wdrażania kolejnych zapisów. To spotkanie pokazało nam, jak w niektórych sejmikach niektóre sprawy już są załatwione, a jak w innych próbujemy sprostać wymogom tej ustawy – powiedział Wiktor Leyk.

Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dotyczy wszystkich gmin, miast, powiatów i województw. Obowiązuje od października 2019 r., ale terminy wdrożenia niektórych jej elementów są rozciągnięte na kilka lat.

(aw)

Czytany 393 razy