Komunikat z posiedzenia Komisji ds. Żywności ZWRP

W dniu 20 listopada 2019 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Komisji ds. Żywności ZWRP.

Tematem wiodącym posiedzenia było podsumowanie Targów Smaki Regionów. Członkowie Komisji ds. Żywności ucieszyli się, że pojawiło się więcej zwiedzających, ale chcieliby, aby w przyszłości targi przyciągały więcej zwiedzających, którzy pomagaliby w promowaniu tradycyjnej żywności wysokiej jakości. Zaproponowano również rozszerzenie formuły targów, aby stały były one elementem kongresu żywnościowego. Wyrażono aprobatę dla propozycji rozszerzenia Targów Smaki Regionów o inne kraje EU.
Podczas posiedzenia omawiano także propozycje do planu pracy na rok 2020. Członkowie komisji zaproponowali, aby na następnych posiedzeniach zająć się tematyką biologizacji rolnictwa i aby wzajemnie uczestniczyć w regionalnych wydarzeniach o tematyce żywnościowej.
W trakcie posiedzenia Komisji pożegnano dotychczasowego przewodniczącego Komisji ds. Żywności ZWRP, p. Marka Beera i wybrano p. Alicję Bojarską, która dotychczas sprawowała funkcję wiceprzewodniczącej, na nową przewodniczącą Komisji ds. Żywności ZWRP.

(js)

Czytany 308 razy