Komunikat z posiedzenia Komisji ds. Obszarów Wiejskich i Rolnictwa ZWRP

W dniu 12 grudnia 2019 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Komisji ds. Obszarów Wiejskich i Rolnictwa ZWRP.

Tematem wiodącym posiedzenia było omówienie stanu realizacji PROW 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem działań delegowanych i problemu niedoszacowania Pomocy Technicznej. Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przestawił stan negocjacji dotyczących wspólnej polityki rolnej na lata 2021 – 2028. W spotkaniu uczestniczyli w charakterze zaproszonych gości: p. Joanna Gierulska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, p. Ryszard Kogut, Zastępca Dyrektora Biura Pomocy Technicznej, p. Aneta Sadowska, Naczelnik Wydziału Zarządzania Pomocą Techniczną w Biurze Pomocy Technicznej i p. Waldemar Guba, Dyrektor Departamentu Strategii i Analiz.

W trakcie posiedzenia Komisji wybrano p. Antoniego Konopkę, który dotychczas pełnił obowiązki przewodniczącego, na nowego przewodniczącego Komisji ds. Obszarów Wiejskich i Rolnictwa ZWRP. Wiceprzewodniczącym Komisji ds. Obszarów Wiejskich i Rolnictwa ZWRP został p. Paweł Czyszczoń, Zastępca Dyrektora Departamentu Obszarów Wiejskich i  Zasobów Naturalnych  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Członkowie Komisji wybrali p. Elżbietę Filipowicz, Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na swojego Sekretarza.

(js)

Czytany 297 razy