Komunikat po posiedzeniu Komisji ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego ZWRP

15 stycznia 2020 r., Warszawa. Podczas posiedzenia omawiano kwestie dotyczące skutków wdrożenia minimalnego.

Członkowie komisji zauważyli, iż nastąpiło spłaszczenie wynagrodzeń i w związku z tym pracownicy instytucji kultury oczekują przywrócenia zróżnicowania wynagrodzeń. Niedługo instytucje te staną również przez problemem zmian pokoleniowych.
Uczestnicy spotkania zastanawiali się też nad tematyką związaną z powoływaniem dyrektorów instytucji kultury w kontekście ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Uznano, że organizator działalności kulturalnej powinien mieć głos przeważający w trakcie powoływania dyrektorów instytucji kultury.
Omówiono również system finansowania prac remontowo-konserwatorskich przy obiektach zabytkowych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W trakcie posiedzenia Komisji wybrano p. Zdzisława Fadrowskiego, Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego, który dotychczas pełnił obowiązki przewodniczącego, na nowego przewodniczącego Komisji ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego ZWRP. Wiceprzewodniczącą Komisji ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego ZWRP została p. Anna Bańkowska, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Członkowie Komisji wybrali p. Pawła Cukrowskiego, Dyrektor Departamentu Kultury Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na swojego Sekretarza.

(js)

Czytany 183 razy