Zaproszenie na II Pielgrzymkę Samorządowców

 
Serdecznie zapraszamy na II Pielgrzymkę Samorządowców do Naszej Patronki, w 9. rocznicę Jej kanonizacji.

Największa uroczystość poświęcona naszej Patronce, organizowana corocznie z inicjatywy Biskupa Tarnowskiego, jest – począwszy od roku 2000 – powiązana z rocznicą pamiętnej kanonizacji Św. Kingi, uroczyście dokonanej przez Jana Pawła II na sądeckich błoniach 16 czerwca 1999 r., z licznym udziałem samorządowych delegacji. Tradycyjny odpust, organizowany od lat w lipcu (w kalendarzowym sąsiedztwie liturgicznego wspomnienia Św. Kingi), ma raczej regionalny charakter. W ubiegłym roku, 17 czerwca, podczas rocznicowej Mszy św., Ks. Biskup Wiktor Skworc odczytał dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, uroczyście ogłaszając ustanowienie Naszej Patronki.

W tym roku zapraszamy wszystkich samorządowców do udziału w niedzielę, 15 czerwca, w Mszy św. rocznicowej, której głównym celebransem będzie Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski (przed dziewięciu laty odczytał On homilię Jana Pawła II podczas Mszy św. kanonizacyjnej). W sobotę natomiast przygotowaliśmy w Nowym Sączu ciekawą konferencję w ramach I Dni Dziedzictwa Jana Pawła II (patrz program). Dla przyjezdnych dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc noclegowych w Rytrze.


Poznań, 2 czerwca 2008 r.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Porawski
 Dyrektor Biura Związku Miast Polskich

 

Czytany 1404 razy