Quo vadis Wielkopolsko?

Etykiety

Zmiany klimatyczne, redukcja gazów cieplarnianych, malejące zasoby wody i nowoczesne technologie – to zdaniem marszałka Marka Woźniaka najważniejsze wyzwania, z którymi musi się zmierzyć Strategia Wielkopolska 2030.

Czytaj więcej...
piątek, 18 października 2019 00:21

By nie zabrakło pielęgniarek i położnych

Marszałek woj. zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz wraz z rektorami Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie oraz pielęgniarskimi samorządami chcą zainteresować zachodniopomorską młodzież pracą w zawodzie pielęgniarki i położnej. To inwestycja w bezpieczeństwo regionu, a także bezpieczeństwo mieszkańców Pomorza Zachodniego oraz jakość ich życia. Niskie zainteresowanie studiami pielęgniarskimi i średnia wieku kadr przekraczająca dziś 50 lat sprawiają, że za kilka lat na ratowanie systemu ochrony zdrowia może być już za późno.

Czytaj więcej...
czwartek, 17 października 2019 00:17

Ludzie - największy potencjał

Etykiety

Członkowie Podlaskiego Forum Terytorialnego zapoznali się projektem Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030. Posiedzeniu przewodniczył marszałek Artur Kosicki.

Czytaj więcej...
czwartek, 17 października 2019 00:13