Członkowie Komisji ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego

L.p. Imię Nazwisko Funkcja Województwo
1. Tytus Czartoryski Radny Województwa dolnośląskie
2. Jerzy Janczarski Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji U.M. kujawsko-pomorskie
3. Maria Gmyz Radna Województwa Lubelskiego lubelskie
4. Łukasz Porycki Wicemarszałek lubuskie
5. Artur Michalak Dyrektor Departamentu Promocji i Współpracy Zagranicznej U.M. łódzkie
6. Rafał Stuglik Radny Województwa małopolskie
7. Paweł Cukrowski Dyrektor Departamentu Kultury Promocji i Turystyki mazowieckie
8. Rafał Bartek Przewodniczący Sejmiku Województwa opolskie
9.
Bogdan Romaniuk Radny Województwa podkarpackie
10. Agata Puchalska p.o. Dyrektora Biura Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego podlaskie
11. Renata Wierzchołowska Kierownik Referatu Departamentu Kultury pomorskie
12. Piotr Czarnynoga Radny Sejmiku śląskie
13. Agnieszka Buras Radna Województwa świętokrzyskie
14. Zdzisław Fadrowski Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji U.M. warmińsko-mazurskie
15. Henryk Szopiński Radny Województwa wielkopolskie
16. Anna Bańkowska Członek Zarządu Województwa zachodniopomorskie