Członkowie Komisji ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego

L.p. Imię Nazwisko Funkcja Województwo
1. Tytus Czartoryski Radny Województwa dolnośląskie
2. Jerzy Janczarski Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji U.M. kujawsko-pomorskie
3. Andrzej Miskur Kierownik Oddziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego U.M. lubelskie
4. Łukasz Porycki Wicemarszałek lubuskie
5. Artur Michalak Dyrektor Departamentu Promocji i Współpracy Zagranicznej U.M. łódzkie
6. Anna Pieczarka Członek Zarządu małopolskie
7. Paweł Cukrowski Dyrektor Departamentu Kultury Promocji i Turystyki mazowieckie
8. Rafał Bartek Przewodniczący Sejmiku Województwa opolskie
9.
Bogdan Romaniuk Radny Województwa podkarpackie
10. Anatol Wap Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego podlaskie
11. Renata Wierzchołowska Kierownik Referatu Departamentu Kultury pomorskie
12. Piotr Czarnynoga Radny Sejmiku śląskie
13. Agnieszka Buras Radna Województwa świętokrzyskie
14. Zdzisław Fadrowski Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji U.M. warmińsko-mazurskie
15. Henryk Szopiński Radny Województwa wielkopolskie
16. Janusz Gromek Członek Zarządu Województwa zachodniopomorskie