SKARBNICY WOJEWÓDZTW RP

L.p. Imię i Nazwisko Stanowisko Województwo
1. Elżbieta Berezowska Skarbnik Województwa dolnosląskie
2. Paweł Adamczyk Skarbnik Województwa kujawsko-pomorskie
3. Elżbieta Mocior Skarbnik Województwa lubelskie
4. Józefa Chalecka Skarbnik Województwa lubuskie
5. Jadwiga Kawecka Skarbnik Województwa łódzkie
6. Marta Tylek Skarbnik Województwa małopolskie
7. Marek Miesztalski Skarbnik Województwa mazowieckie
8. Stanisław Mazur Skarbnik Województwa opolskie
9. Janina Jastrząb Skarbnik Województwa podkarpackie
10. Henryk Gryko Skarbnik Województwa podlaskie
11. Henryk Halmann Skarbnik Województwa pomorskie
12. Elżbieta Stolorz-Krzisz Skarbnik Województwa śląskie
13. Maria Fidzińska - Dziurzyńska Skarbnik Województwa świętokrzyskie
14. Marek Bauman Skarbnik Województwa warmińsko-mazurskie
15. Elżbieta Kuzdro-Lubińska Skarbnik Województwa wielkopolskie
16. Zbigniew Miklewicz Skarbnik Województwa zachodniopomorskie