L.p. Imię i Nazwisko Funkcja Województwo
1. Andrzej Dziubiński Geodeta Województwa Łódzkiego, Naczelnik Wydziału Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej U.M. łódzkie
2. Mariusz Goraj Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego, Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego U.M. lubuskie
3. Justyna Bachowska Kierownik Zespołu Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich U.M. małopolskie
4. Jerzy Kowalczyk Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Karograficznej warmińsko-mazurskie
5. Piotr Wilk Główny Specjalista w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu kujawsko-pomorskie
6. Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii U.M. mazowieckie
7. Zbigniew Piskorz Geodeta Województwa Zachodniopomorskiego zachodniopomorskie
8. Piotr Strojny p.o. Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii U.M lubelskie
9. Krzysztof Zięcina Starszym Inspektor w Departamencie Polityki Regionalnej i Przestrzennej U.M. opolskie
10. Danuta Konopka Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej podlaskie
11. Tomasz Jewsienia Geodeta Województwa Pomorskiego, Zastępca Dyrektora ds. Geodezji, Departament Majątku i Geodezji U.M. pomorskie
12. Piotr Krzyżanowski Główny Specjalista podkarpackie
13. Robert Janus Dyrektor Departamentu IT U.M. świętokrzyskie
14. Krzysztof Tomasik Koordynator Zespołu ds. administrowania PIM U.M. świętokrzyskie
15. Piotr Liberski Geodeta Województwa Wielkopolskiego, Dyrektor Biura Geodety Województwa U. M. wielkopolskie
16. Hanna Mierzwiak Geodeta Województwa Wielkopolskiego, Dyrektor Biura Geodety Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wielkopolskie
17. Robert Pajkert Geodeta Województwa Dolnośląskiego, Dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii U. M. dolnośląskie
18. Robert Knapik Kierownikiem zespołu ds. e-usług Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego śląskie
19. Krzysztof Jałocha Starszy Specjalista ds. systemów i aplikacji GIS Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego śląskie
20. Krzysztof Rydlewski Główny Specjalista w Biurze projektów rozwoju administracji elektronicznej Departamentu Cyfryzacji U.M. kujawsko-pomorskie