Lp. Województwo Przedstawiciel województwa i jego stały zastępca
1.  Dolnośląskie  Zbigniew Dynak - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – przedstawiciel województwa
Magdalena Bednarska-Wajerowska - Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
2. Kujawsko-pomorskie  Rafał Pietrucień - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego - przedstawiciel województwa
Barbara Jesionowska - Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego - zastępca przedstawiciela województwa
3. Lubelskie  Bogdan Kawałko - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego - przedstawiciel województwa
Magdalena Filipek Sobczak - p.o. Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego - zastępca przedstawiciela województwa
4. Lubuskie  Maciej Nowicki - Dyrektor Biura Rozwoju Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego – przedstawiciel województwa 
Sylwia Pędzińska - Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego - zastępca przedstawiciela województwa
5. Łódzkie  Małgorzata Zakrzewska – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – przedstawiciel województwa
Tadeusz Pawlak – Zastępca Dyrektora Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego - zastępca przedstawiciela województwa
6. Małopolskie   Joanna Urbanowicz – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - przedstawiciel województwa
Magdalena Łasak-Strutyńska – Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - zastępca przedstawiciela województwa
7. Mazowieckie  Marcin Wajda – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - przedstawiciel województwa 
Aleksandra Szwed - Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - Zastępca przedstawiciela województwa
8. Opolskie   Tomasz Hanzel - Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego - przedstawiciel województwa 
Jacek Partyka - Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego - zastępca przedstawiciela województwa 
9. Podkarpackie Paweł Wais - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego - przedstawiciel województwa
Wojciech Magnowski – Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego – zastępca przedstawiciela województwa
10. Podlaskie Wioletta Dąbrowska - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego - przedstawiciel województwa
Joanna Sarosiek - Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – zastępca przedstawiciela województwa
11. Pomorskie Patrycja Szczygieł – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – zastępca przedstawiciela województwa
Małgorzata Sobolew – Kierownik Referatu Planowania Strategicznego w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
12. Śląskie Małgorzata Staś - Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – przedstawiciel województwa 
Stefania Koczar-Sikora – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – zastępca przedstawiciela województwa
13. Świętokrzyskie Jacek Sułek - Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
Tomasz Janusz - Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego - zastępca przedstawiciela województwa
14. Warmińsko-mazurskie Lidia Wójtowicz - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – przedstawiciel województwa
Kinga Krupińska - Kierownik Biura Koordynacji
w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego - zastępca przedstawiciela województwa
15. Wielkopolskie Grzegorz Potrzebowski - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – przedstawiciel województwa
Michał Kurzawski - Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – zastępca przedstawiciela województwa
16. Zachodniopomorskie Marcin Szmyt - Dyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – przedstawiciel województwa
Marek Orszewski - Zastępca Dyrektora
Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – zastępca przedstawiciela województwa