Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego stanowi forum współpracy przy tworzeniu wspólnych stanowisk rządu i samorządu terytorialnego. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych.

Zasady funkcjonowania KWRiST określa ustawa z 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej. Przedstawiciele Związku Województw RP stale dbają o to, aby projekty ustaw rządowych przyczyniały się do poprawy jakości życia Polaków w jakże różnorodnych regionach naszej ojczyzny. Z uwagi na to, że są blisko obywateli i dobrze znają codzienne bolączki swoich rodaków, ich opinie na temat projektowanych przez rząd zmian mają ogromne znaczenie dla realizowania polityki rozwoju regionalnego.

Przedstawicielami Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego są:

  • Grzegorz Schreiber - Marszałek Województwa Łódzkiego
  • Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Stronę Rządową reprezentują:

Mariusz Kamiński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Współprzewodniczący KWRiST
Paweł Szefernaker Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
- Ministerstwo Cyfryzacji
Tomasz Robaczyński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
- Ministerstwo Infrastruktury
Waldemar Buda Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regonalnej
Anna Moskwa Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Marzena Machałek Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Małgorzata Golińska Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

 

Sekretarzem Strony Rządowej jest Szymon Wróbel, Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sekretarz KWRiST.

Stronę samorządową stanowią wyznaczeni przedstawiciele ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego. Są to reprezentanci: Związku Województw RP, Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, Unii Miasteczek Polskich oraz Związku Gmin Wiejskich RP.

 

Stronę Samorządową reprezentują:

Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopot, Członek Zarządu Związku Miast Polskich Współprzewodniczący KWRiST

Krzysztof Żuk

Prezydent Miasta Lublina, Związek Miast Polskich/Unia Metropolii Polskich
Eugeniusz Gołembiewski Burmistrz Kowala, Wiceprezes Unii Miasteczek Polskich
Jacek Brygman Wójt Gminy Cekcyn, Wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP
Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Związek Województw RP
Lucyna Sokołowska Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego, Związek Powiatów Polskich
Krzysztof Iwaniuk Wójt Terespola, Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP
Stanisław Bodys Burmistrz Rejowca Fabrycznego, Wiceprezes Unii Miasteczek Polskich
Jacek Sutryk Prezydent Miasta Wrocławia Związek Miast Polskich
Grzegorz Schreiber Marszałek Województwa Łódzkiego, Związek Województw
Marcin Krupa Prezydent Miasta Katowice, Unia Metropolii Polskich
Jan Grabkowski Starosta Poznański, Związek Powiatów Polskich

 

Sekretarzem Strony Samorządowej jest Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich, Sekretarz KWRiST