Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego stanowi forum współpracy przy tworzeniu wspólnych stanowisk rządu i samorządu terytorialnego. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych.

Zasady funkcjonowania KWRiST określa ustawa z 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej. Przedstawiciele Związku Województw RP stale dbają o to, aby projekty ustaw rządowych przyczyniały się do poprawy jakości życia Polaków w jakże różnorodnych regionach naszej ojczyzny. Z uwagi na to, że są blisko obywateli i dobrze znają codzienne bolączki swoich rodaków, ich opinie na temat projektowanych przez rząd zmian mają ogromne znaczenie dla realizowania polityki rozwoju regionalnego.

Przedstawicielami Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego są:

  • Grzegorz Schreiber - Marszałek Województwa Łódzkiego
  • Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Stronę Rządową reprezentują:

Joachim Brudziński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Współprzewodniczący KWRiST
Paweł Szefernaker Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Karol Okoński Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji
Tomasz Robaczyński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Mikołaj Wild Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Adam Hamryszczak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
Anna Moskwa Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Marzena Machałek Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Małgorzata Golińska ekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

 

Sekretarzem Strony Rządowej jest Szymon Wróbel, Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sekretarz KWRiST.

Stronę samorządową stanowią wyznaczeni przedstawiciele ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego. Są to reprezentanci: Związku Województw RP, Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, Unii Miasteczek Polskich oraz Związku Gmin Wiejskich RP.

 

Stronę Samorządową reprezentują:

Edmund Kaczmarek Radny Powiatu Jędrzejowskiego, Związek Powiatów Polskich, Współprzewodniczący KWRiST

Wojciech Długoborski

Radny Powiatu Gryfińskiego, Prezes Unii Miasteczek Polskich
Marek Olszewski Starosta Toruński, Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP
Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublina, Unia Metropolii Polskich
Zbigniew Deptuła Starosta Makowski, Związek Powiatów Polskich
Krzysztof Iwaniuk Wójt Terespola, Wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP
Stanisław Bodys Burmistrz Rejowca Fabrycznego, Wiceprezes Unii Miasteczek Polskich
Zygmunt Frankiewicz Prezydent Miasta Gliwice, Prezes Zarządu Związku Miast Polskich
Grzegorz Schreiber Marszałek Województwa Łódzkiego, Związek Województw RP
Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Związek Województw RP
Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego, Związek Województw RP
Marcin Krupa Prezydent Miasta Katowice, Unia Metropolii Polskich
Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopot, Członek Zarządu Związku Miast Polskich

 

Sekretarzem Strony Samorządowej jest Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich, Sekretarz KWRiST