Posiedzenia plenarne KWRiST

w dniu 31 sierpnia 2011 r.
  1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko...
Czytaj więcej...
czwartek, 01 wrzesień 2011 12:57
Strona 58 z 66