„Przyszłość samorządu terytorialnego”, to temat wiodący XXXV Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP,…
Uroczystość  piętnastolecia istnienia Związku Województw RP zorganizowana 28 listopada 2017 r. w…
Około 30 osób ze wszystkich województw bierze udział w dwudniowym posiedzeniu Komisji…
Polityka spójności po roku 2020 to główny temat obrad XXXIII Zgromadzenia Ogólnego…
Jachranka, 3 marca 2016 r. 3 marca 2016 r., Jachranka. Podczas XXXII …
Tematem wiodącym XXXI Zgromadzenia Ogólnego ZWRP była „Polska obywatelska w 25 lat…
Zakończyło się IV Forum Regionów Polski i Chorwacji. Samorządowcy, eksperci z obu…
XXIX Zgromadzenie Ogólne ZWRP było Zgromadzeniem sprawozdawczo wyborczym.