Galeria z XI posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ZWRP

22 września 2006 r., Warszawa