Zgromadzenie Ogólne ZWRP

Warszawa, 06 kwietnia 2006 r.