Posiedzene XIII Zgromadzenia Ogólnego ZWRP

6 grudnia 2007 r.