Forum Przewodniczacących Sejmików i Dyrektorów Biur

6-7 sierpnia 2007 r.