Galeria z posiedzenia XII Zgromadzenia Ogólnego ZWRP

20 lutego 2007, Warszawa