XVIII Zgromadzenie Ogólne ZWRP oraz Kongres XX-lecia Samorządu Terytorialnego

8-9 marca 2010 r. - Poznań