XIX Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP

16 września 2010 r., Warszawa