„Przyszłość samorządu terytorialnego”, to temat wiodący XXXV Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP,…
Uroczystość  piętnastolecia istnienia Związku Województw RP zorganizowana 28 listopada 2017 r. w…
Około 30 osób ze wszystkich województw bierze udział w dwudniowym posiedzeniu Komisji…