XXXVIII obrady plenarne Zgromadzenia Ogólnego ZWRP