w sprawie Metodologii podziału krajowej rezerwy wykonania utworzonej na podstawie art. 50 Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 r.

w sprawie możliwości wykorzystania podpisu elektronicznego oraz innych technik społeczeństwa informacyjnego w procesie wdrażania środków funduszy strukturalnych

w sprawie przyszłości Polityki Spójności i Polityki Regionalnej

w sprawie polityki innowacyjności w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

w sprawie procesu przekazywania majątku z PKP SA do usamorządowionej spółki PKP Przewozy Regionalne z dnia 19 czerwca 2009 r.

w sprawie prawidłowej polityki informacyjnej

w sprawie nowelizacji ustawy o finansach publicznych

w sprawie dodatków specjalnych dla wicemarszałków, członków zarządu i skarbnika województwa

w sprawie: kwalifikowalności podatku VAT w przypadku operacji realizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego

w sprawie określenia skutków wprowadzenia zmian ustawowych do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (DZ. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.)