w sprawie podziału opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kopalin ze złoża

w sprawie założeń do nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

w sprawie zintegrowania poradnictwa zawodowego w Polsce

skierowane do Ministra Rozwoju Regionalnego, Pani Elżbiety Bieńkowskiej
w sprawie zwiększenia kwoty na realizację inwestycji termo modernizacji budynków użyteczności publicznej

w sprawie znaczenia informacji przestrzennej dla rozwoju regionów

w sprawie wyceny świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2009 roku

w sprawie usprawnienia realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku

w sprawie udzielania dotacji na ochronę zabytków

w sprawie rozwoju sektora kultury i wykorzystania osiągnięć kultury polskiej w promocji Polski w Europie i na świecie

w sprawie rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej