w sprawie optymalizacji rozwiązań prawnych i finansowych sprzyjających rozwojowi sektora kultury

w sprawie ochrony ponadregionalnych form wiejskiego budownictwa ryglowego

w sprawie budowy Centralnego Lotniska dla Polski

tryb obiegowy
w sprawie procedury planowania dotacji rozwojowej na realizację programów operacyjnych (RPO i PO KL)

tryb obiegowy
w sprawie kwalifikowalności podatku VAT w zakresie działań PROW 2007-2013

tryb obiegowy
w sprawie podziału środków finansowych PRO W 2007-2013

tryb obiegowy
w związku z konsultacjami publicznymi dotyczącymi Zielonej księgi Komisji Europejskiej w sprawie spójności terytorialnej

w sprawie zlecania przez samorządy województw zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

w sprawie projektu ustawy o polityce miejskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

w sprawie podziału środków finansowych PROW 2007-2013