w sprawie współpracy samorządów województw z Ministrem Rozwoju Regionalnego w realizacji regionalnych programów operacyjnych

w sprawie traktowania dofinansowania przedsięwzięć z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych ze środków Funduszu Spójności i EFRR, jako pomocy publicznej

w sprawie zwolnienia z opodatkowania dochodów ze stypendiów przyznawanych przez samorządy ze środków Unii Europejskiej

w sprawie środków pomocy technicznej Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013

w sprawie ujednolicenia stawek jednostkowych opłat za nawigację terminalową pobieranych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej

w sprawie usamorządowienia spółki PKP Przewozy Regionalne

w sprawie zmiany koncepcji funkcjonowania oraz modelu finansowania Regionalnych Centrów Obsługi Inwestora w związku ze znowelizowaną wersją szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

w sprawie polepszenia warunków i zasad współpracy samorządów województw z Polską Organizacją Turystyczną w zakresie promocji Polski i regionów w kraju i za granicą

w sprawie Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego

w sprawie bieżącego stanu prac nad usamorządowieniem spółki PKP Przewozy Regionalne