w sprawie reformy samorządu terytorialnego

w sprawie prac nad uruchomieniem działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 delegowanych do samorządów województw

w sprawie prac nad ustawą o ustroju obszarów metropolitalnych

w sprawie organizacji regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich

Rekomendacja dotycząca powołania Podkomitetu Koordynującego ds. Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

Rekomendacja dotycząca powołania Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Konwencie Marszałów Województw RP

w sprawie: nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

w sprawie: konieczności wprowadzenia zintegrowanego i kompleksowego systemu gospodarki odpadami.

w sprawie: propozycji zmian obowiązujących przepisów prawa dotyczących funkcjonowania zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych

w sprawie: zmiany ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju