Stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 17, 21 maja 2013 r. (obiegowo)

 

Stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP podjęte w dniach 18-20 lutego br. w Białowieży

Stanowiska po III posiedzeniu Konwentu Marszałków Województw RP w Gorzowie Wlkp. – województwo lubuskie.

podjęte podczas posiedzenia w dniach 18 - 19 października 2012 r. w Bad Muskau

podjęte w dniach 13-14 września br.

z dnia 5 lipca 2012 r.
w sprawie zmiany systemu zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych regulowanych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych oraz aktami wykonawczymi do ww. ustawy

z dnia 5 lipca 2012 r.
w sprawie wzmocnienia roli klastrów gospodarczych w kreowaniu rozwoju regionów oraz wzmocnienia w polityce władz centralnych roli specjalnych stref ekonomicznych w inicjowaniu i animacji powiązań klastrowych

z dnia 5 lipca 2012 r.
w sprawie współpracy Samorządów Województw RP na rzecz tworzenia kompleksowej oferty filmowej polskich regionów, ukierunkowanej na zagraniczne rynki filmowe, pn. Polska Komisja Filmowa

z dnia 5 lipca 2012 r.
w sprawie powołania Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych i ich współpracy