z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w sprawie zasad finansowania budowy rozwiązań rozprowadzających ruch z węzłów autostradowych i dróg ekspresowych

z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w sprawie zaciągania zobowiązań w ramach regionalnych programów operacyjnych

z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w sprawie wymiaru miejskiego regionalnych programów operacyjnych w latach 2014 – 2020

z dnia 17 kwietnia 2012 r.
w sprawie współdziałania administracji rządowej oraz województw w zakresie inicjatyw współpracy międzynarodowej

z dnia 17 kwietnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z2008r., Nr 25, poz.150 ze zm.), celem zapewnienia środków finansowych na realizację zadań administracji rządowej, zleconych samorządom województw ustawami z zakresu ochrony środowiska

z dnia 17 kwietnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia Stref ograniczonej emisji komunikacyjnej jako odrębnego instrumentu prawnego poprzez zmiany w obowiązujących przepisach

z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w sprawie wielofunduszowych regionalnych programów operacyjnych w latach 2014 – 2020.

z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i aktów związanych

z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmian przepisów prawa dotyczących funkcjonowania i finansowania działalności zakładów aktywności zawodowej.

z dnia 17 kwietnia 2012 r.
w sprawie rozdzielenia kompetencji dotyczących zarządzania zasobami wodnymi od utrzymania wód i zarządzania majątkiem Skarbu Państwa w obszarze gospodarki wodnej